Monkey Banana-Baby Monkey | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children

Monkey Banana-Baby Monkey | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children----
★ LyricsMonkey Banana

Baby monkey, banana-na-nas. 
Baby monkey, banana-na-nas. 
Baby monkey, banana-na-nas. 
Bananas! 

Mommy monkey, banana-na-nas. 
Mommy monkey, banana-na-nas. 
Mommy monkey, banana-na-nas. 
Bananas!  

Daddy monkey, banana-na-nas. 
Daddy monkey, banana-na-nas. 
Daddy monkey, banana-na-nas. 
Bananas! 

Grandma monkey, banana-na-nas. 
Grandma monkey, banana-na-nas. 
Grandma monkey, banana-na-nas. 
Bananas!  

Grandpa monkey, banana-na-nas. 
Grandpa monkey, banana-na-nas. 
Grandpa monkey, banana-na-nas. 
Bananas! 

No more banana-na-na-na-nas.
No more banana-na-na-na-nas.
No more banana-na-na-na-nas. 
Bananas! 

Yum-yum-yum, banana-na-na-nas. 
Yum-yum-yum, banana-na-na-nas. 
Yum-yum-yum, banana-na-na-nas. 
Bananas!  

It’s the end, banana-na-na-nas. 
It’s the end, banana-na-na-nas. 
It’s the end, banana-na-na-nas. 
Bananas! 

Comments